Sisäänkirjautuminen

eTutkijan kirjautuminen on muuttunut. Jatkossa kirjautuminen tapahtuu OmaKYSin ammattilaispuolen kautta osoitteessa https://omakys.fi/ammattilainen